2020 is voor LEON het jaar dat hij ervoor kiest om, wat zijn reguliere baan betreft, met vervroegd pensioen te zullen gaan. Hij wil dan juist vaker (kan voortaan overdag) gaan optreden in met name de lokale woonzorgcentra. Naast de reguliere korting voor woon-zorg-centra geeft hij daarom dit kalenderjaar EENMALIG aan elke afzonderlijke zorglocatie nog eens een extra kennismakingskorting. Een voucher met een waarde van € 100,- !!

Dit jaar gedenken we dat Elvis 40 jaar geleden is overleden.

Mede door zijn bijdrage is er veel veranderd in de beleving van de muziek.

LEON besteedt in zijn liedkeuze daarom dit jaar wat meer aandacht aan deze tijdloze artiest.